Totul despre Hale Metalice Semirotunde

Ce trebuie să luați in considerare atunci când investiti în construcția unei hale metalice semirotunde?

 

Încă de la inceputul planificării construcției unei hale semirotunde, sunt câteva aspecte ce trebuie luate în calcul. În primul rand, terenul pe care se va construi hala să aibă acte de proprietate și să fie întabulat, cu încadrare în intravilan.

 

 

Când se analizează poziția viitoarei hale, beneficiarul ar trebui să țină cont de:

  • normele în vigoare,
  • să amplaseze hala la cel puțin 60 cm de limita proprietății(în cazul în care nu există pe terenul învecinat o construcție mai aproape de 10 m de viitoarea hală)
  • hala trebuie poziționată la o distanță egală cu minim jumătate din înalțimea halei – față de o altă construcție aflată pe proprietate
  • dacă hala are o suprafață mai mare de 600 mp,  ea trebuie să permită intervenția pompierior pe  cel puțin 2 laturi (de exemplu: pe una dintre fețe și pe una dintre laterale), iar mașina de pompieri să beneficieze  de 3,5 m lățime pe drumul de acces.

Proces

Actele de proprietate și schița cadastrală se pun la dispoziția unui arhitect/birou de arhitectură pentru a se întocmi documentația necesară pentru obtinerea Certificatului de Urbanism (firma noastră, mulțumită colaborării cu partenerii noștri de la Biroul de Arhitectura Manole X ofera gratuit această documentație).

Odată obtinut Certificatul de Urbanism ( care poate fi emis de primăria localității pe raza careia se construiește, sau de la Consiliul Judetean , dacă localitatea nu are in primărie birou de urbanism) se vor ști retragerile (distanțele fată de limitele de proprietate și alte clădiri existente in proximitate) precum și avizele necesare obținerii Autorizației de Construire.

Se trece la realizarea unui Studiu Geotehnic al solului pe care va fi amplasată hala, de către un Inginer Geodez, iar pe baza acestui studiu geotehnic se va realiza Proiectul Tehnic de Rezistență de catre un Inginer de Rezistență. Acest proiect de rezistență va cuprinde atât detalii legate de fundații și ziduri de beton (fundație continuă în cele mai multe cazuri, dimensiuni, cantități – extras de materiale), precum și detalii legate de structura metalică semirotunda (calcul de încarcare zăpadă, indice de cutremur, viteza vântului, înăltimea optimă și grosimea tablei folosită la confecționarea acoperișului). Proiectul de rezistență va fi ștampilat de un Verificator de Proiecte (pentru ștampila verificatorului e nevoie de Certificatul de Urbanism) .

Pasul următor este întocmirea documentației pentru avizele solicitate prin Certificatul de Urbanism (Mediu, apa & canal, electricitate, ISU – Pompieri , dacă hala are mai mult de 600 mp – Sănatatea Populației, etc.). Odată documentația depusă și avizele obținute, se depun împreuna cu Proiectul de Structură și Proiectul de Arhitectură – faza DTAC la Primaria din localitate pentru obținerea Autorizației de Construire. Atât Proiectul de Arhitectură , cât si Proiectul de Instalații vor avea ștampila unor verificatori de proiect autorizați.

 În acest timp, se pot trimite constructorilor interesați cererile de ofertă însoțite de proiectul de rezistență.

Dupa alegerea constructorului și cu Autorizația de Construire obținută, se angajează un Diriginte de Șantier (rolul lui este supravegherea lucrării și relația cu Inspectoratul de Stat in Construcții, întocmirea Cărții Construcției, etc.). Se face anunțul de începere a lucrărilor către Inspectoratul de Stat în Construcții de pe raza județului aferent.

Concomitent se realizează Proiectul de Arhitectură – faza PTh (care conține detalii de execuție pentru  construcție) , precum și Proiectul de Instalatii ( care conține : hidranți, instalația de pompe, dimensionarea bazinului – rezerva de apă intangibilă, etc. ).

Dimensiunile Halei

Când se decid dimensiunile halei, se iau in considerare dimensiunile terenului pe care se amplasează hala, cât și o deschidere (lățime) a halei care să permită o înălțime optimă a acoperișului semirotund pentru a se putea opera cu încărcător și descărca cu bena de cereale (înălțimea recomandată pentru acoperiș + ziduri de beton este de 8 m ), fluxul de lucru – poziționarea față de cântar (în cazul în care beneficiarul are amplasat un cântar industrial pe proprietate) sau față de poziția viitoare a cântarului. Totodată, daca hala este destinată depozitării cerealelor vrac, trebuie dimensionate zidurile de beton. Depozitarea se va face numai pe acestea, nu și pe acoperișul metalic. Hala semirotunda poate fi prelungita pe lungime, iar dacă beneficiarul optează pentru o investiție în mai multe etape, poate gândi construcția ei din prima pentru a permite exinderea . Totodată, poate fi analizată oportunitatea montării de bandă transportoare (dimensionată prin proiectul de rezistență), a canalelor de aerare în fundație. Hala poate fi prevazută cu uși industriale pe capete (înalțime utila de 4,5 m, lățime de pâna la 9 m – cele mai durabile sunt ușile culisante stânga/dreapta pe șină ), trape de fum, ferestre cu acționare manuală sau pe senzori, diferite automatizări, etc.

Odată finalizată construcția, pe baza proceselor verbale aferente fazelor determinante și cu analizarea proiectelor tehnice de rezistență, arhitectură și instalații ce conțin detalii de execuție, se va putea organiza recepția finală a lucrarii de catre beneficiar, cu toate parțile implicate.