Îți mulțumim ca vizitezi site-ul nostru. Când vizitezi site-ul “agmi.ro”, când ne contactezi sau când apelezi la serviciile noastre, ne încredințezi informațiile tale. Scopul acestei Politici de confidențialitate este sa îți explice ce date prelucram, de ce le prelucram și ce facem cu ele. Îți luam în serios confidențialitatea și nu vindem niciodata liste sau adrese de e-mail. Fiind pe deplin conștienți de faptul ca informațiile tale personale îți aparțin, facem tot posibilul sa le stocam în siguranța și sa procesam cu atenție informațiile pe care le împarți cu noi. Nu oferim informații unor parți terțe fara a te informa. Aceste informații sunt importante. Speram ca le vei citi cu atenție.

Prin navigarea pe site-ul “agmi.ro” sau prin contactarea noastra prin formular declarari ca ai fost informat în mod adecvat asupra prelucrarii datelor prin parcurgerea acestui document, denumit „Politica de confidențialitate”.

DEFINIȚII
Vom începe sa definim câteva noțiuni care sa te ajute sa înțelegi prezenta Politica de confidențialitate.

agmi.ro (sau „Site-ul”) este un site de prezentare al firmei „SC AGMI SRL”,  oferit prin intermediul URL-ului https://agmi.ro/, care cuprinde și un blog pentru a oferi informații utile cititorilor.

Când spunem „GDPR” ne referim la Regulamentul (UE) 679/2016 privind protecția persoanelor fizice în ceea ce privește prelucrarea datelor cu caracter personal și privind libera circulație a acestor date și de abrogare a Directivei 95/46/CE.

„date cu caracter personal” înseamna orice informații privind o persoana fizica identificata sau identificabila („persoana vizata”);

Potrivit legislației, tu, în calitate de vizitator al site-ului ești o „persoana vizata”, adica o persoana fizica identificata sau identificabila. O persoana fizica identificabila este o persoana care poate fi identificata, direct sau indirect, în special prin referire la un element de identificare, cum ar fi un nume, un numar de identificare, date de localizare, un identificator online, sau la unul sau mai multe elemente specifice, proprii identitații sale fizice, fiziologice, genetice, psihice, economice, culturale sau sociale.

CINE SUNTEM

SC AGMI SRL este o companie înființata cu sediul în Bulevardul Matei Basarab 14, Slobozia 920031, având CIF RO15254643 și datele de contact: telefon +40 745 308 170 și e-mail: [email protected]

SCHIMBĂRI
Putem schimba aceasta Politica de confidențialitate în orice moment. Toate actualizarile și modificarile prezentei Politici sunt valabile imediat dupa notificare, pe care o vom realiza prin afișare pe site și/sau notificare pe e-mail.

ÎNTREBĂRI ȘI SOLICITĂRI
Daca ai întrebari sau nelamuriri cu privire la prelucrarea datelor tale sau dorești sa îți exerciți drepturile legale în legatura cu datele  pe care le deținem sau daca ai îngrijorari cu privire la modul în care tratam orice problema de confidențialitate, ne poți scrie la adresa de e-mail: [email protected]

CE FEL DE INFORMAȚII COLECTĂM? 
a) Informațiile pe care ni le furnizezi voluntar
Când utilizezi formularul de pe site, când ne contactezi prin telefon sau e-mail sau comunici cu noi în orice mod, ne dai în mod voluntar informațiile pe care prelucram. Aceste informații includ numele, prenumele, adresa de e-mail și numarul de telefon.

Când postezi un comentariu la un articol de pe blog, ne dai informațiile tale (nume și e-mail).

Oferindu-ne aceste informații, noi le pastram în condiții de securitate și confidențialitate în baza noastra de date. Nu dezvaluim sau tranferam informații catre terți.

b) Informații pe care le colectam automat
Când navighezi pe site-ul nostru, este posibil sa colectam informații despre vizita ta pe site. Aceste informații pot include adresa IP, sistemul de operare, browserul, activitatea de navigare și alte informații despre modul în care ai interacționat cu site-u. Putem colecta aceste informații prin folosirea cookie-urilor sau a altor tehnologii de similare.

CARE ESTE TEMEIUL LEGAL PENTRU PRELUCRARE?
În privința datelor pe care ni le oferi voluntar prin completarea și trimiterea formularului aferent sau prin contactarea noastra în orice mod, temeiul legal este „luarea unor masuri la cererea persoanei vizate înaintea încheierii unui contract” (art. 5 alin. 2 lit. (a) din Legea nr. 677/2001) și „pentru a face demersuri la cererea persoanei vizate înainte de încheierea unui contract” (art. 6 alin. (1) lit. b din Regulamentul (UE) 679/2016).

În privința datelor pe care ni oferi voluntar prin postarea unui comentariu la un articol de pe blog, temeiul prelucrarii este obligația noastra legala de a sprijini exercitarea dreptului de informare, dar și interesul nostru legitim de a oferi cititorilor blogului transparența și informare.

Atât potrivit legislației actuale, cât și potrivit GDPR (aplicabil din 25 mai 2018), consimțamântul tau nu este cerut în situația în care prelucrarea este necesara pentru efectuarea de demersuri pentru încheierea unui contract, îndeplinirea unei obligații legale sau interesul legitim.

În privința datelor pe care le colectam automat prin folosirea cookie-urilor sau a altor tehnologii similare, temeiul pentru prelucrare este consimțamântul. Odata cu accesarea site-ului, îți dai în mod valabil consimțamântul asupra prelucrarii.

ÎN CE SCOPURI COLECTĂM DATELE? 
pentru a face demersurile necesare în vederea încheierii unui contract;
pentru a-ți raspunde la întrebari și solicitari;
pentru a ne apara împotriva atacurilor cibernetice;
în scop marketing, însa numai în situația în care ți-ai dat consimțamântul în prealabil.
Pentru a nu mai primi mesaje promoționale, poți urma instrucțiunile de dezabonare incluse în fiecare e-mail;

pentru a oferi și îmbunatații serviciile pe care le oferim.

CÂT TIMP STOCĂM DATELE? 
Stocam datele cu caracter personal doar pe perioada necesara îndeplinirii scopurilor, dar nu mai mult de 5 ani de la ultima vizita pe site sau ultima interacțiune cu noi.

CUM DEZVĂLUIM INFORMAȚIILE TALE?
Nu vom dezvalui informaţiile tale catre terţe parţi, pentru a fi utilizate în propriile scopuri de marketing sau comerciale ale acestora, fara consimţamântul tau. Totuşi, este posibil sa dezvaluim informaţiile tale catre urmatoarele entitaţi:

Furnizori de servicii. Putem dezvalui informațiile tale altor companii care ne furnizeaza servicii și acționeaza în calitate de persoane împuternicite, cum ar fi companiile care ne ajuta pentru facturare sau care trimit e-mailuri în numele nostru. Aceste entitați sunt selectate cu o grija deosebita pentru a ne asigura ca îndeplinesc cerințele specifice în materie de protecție a datelor cu caracter personal. Aceste entitaţi au o capacitate limitata de a utiliza informaţiile tale în alte scopuri decât cel de a ne furniza servicii;
Instanțe de judecata, parchete sau alte autoritați publice pentru a ne conforma legii sau drept raspuns la un procedura legala obligatorie (cum ar fi un mandat de percheziţie sau o hotarâre judecatoreasca);
Altor parţi cu consimţamântul sau la instrucţiunile tale. În afara dezvaluirilor descrise în prezenta Politica de confidenţialitate, este posibil sa transmitem informaţiile terţilor carora consimţi sau soliciți sa efectuam o asemenea dezvaluire.

TRANSFERĂM DATE CĂTRE STATE TERȚE?
În prezent, nu transferam datele tale catre state din afara Uniunii Europene. Daca vom schimba politica, te vom informa în mod corespunzator, îți vom prezenta garanțiile aferente și îți vom solicita consimțamântul.

CARE SUNT DREPTURILE TALE?
Dreptul de retragere a consimțamântului;
În situația în care prelucrarea se bazeaza pe consimțamânt, îți poți retrage consimțamântul în orice moment și în mod gratuit prin transmiterea unui e-mail pe adresa [email protected] cu subiectul „retragere consimțamânt” sau prin sms la +40 745 308 170 cu textul „retragere consimțamânt”.

Dreptul de a depune o plângere în fața unei autoritați de supraveghere;
Dreptul de a te adresa justiției;
Dreptul de acces;
Ai  dreptul de a obține din partea noastra o confirmare ca se prelucreaza sau nu date cu caracter personal care te privesc și, în caz afirmativ, ai dreptul de acces la datele respective.

Dreptul la rectificare;
Ai dreptul de a obține de la noi, fara întârzieri nejustificate, rectificarea datelor cu caracter personal inexacte care te privesc. Ținându-se seama de scopurile în care au fost prelucrate datele, ai dreptul de a obține completarea datelor cu caracter personal care sunt incomplete, inclusiv prin furnizarea unei declarații suplimentare.

Dreptul la ștergerea datelor („dreptul de a fi uitat”);
În situațiile în care (1) datele nu mai sunt necesare pentru îndeplinirea scopurilor, (2) s-a retras consimțamântul și nu exista un alt temei juridic pentru prelucrare, (3) te opui prelucrarii și nu exista motive legitime care sa prevaleze în ceea ce privește prelucrarea sau (4) datele cu caracter personal au fost prelucrate ilegal, ai dreptul de a obține ștergerea datelor care te privesc, fara întârzieri nejustificate.

Dreptul la restricționarea prelucrarii;
Ai dreptul de a obține din partea noastra restricționarea prelucrarii în cazul în care se aplica unul din urmatoarele cazuri:

(a) contești exactitatea datelor, pentru o perioada care ne permite noua sa verificam exactitatea datelor;

(b) prelucrarea este ilegala, iar tu te opui ștergerii datelor cu caracter personal, solicitând în schimb restricționarea utilizarii lor;

(c) nu mai avem nevoie de datele cu caracter personal în scopul prelucrarii, dar tu ni le soliciți pentru constatarea, exercitarea sau apararea unui drept în instanța;

(d) te-ai opus prelucrarii în conformitate cu articolul 21 alineatul (1) din GDPR, pentru intervalul de timp în care se verifica daca drepturile noastre legitime prevaleaza asupra drepturilor tale.

Dreptul la portabilitatea datelor
Ai dreptul de a primi datele cu caracter personal care te privesc și pe care ni le-ai furnizat într-un format structurat, utilizat în mod curent și care poate fi citit automat și ai dreptul de a transmite aceste date altui operator, fara obstacole din partea noastra, în cazul în care:

(a) prelucrarea se bazeaza pe consimțamânt în temeiul articolului 6 alineatul (1) litera (a) sau al articolului 9 alineatul (2) litera (a) din GDPR sau pe un contract în temeiul articolului 6 alineatul (1) litera (b) din GDPR; și

(b) prelucrarea este efectuata prin mijloace automate.

Dreptul de a nu face obiectul unei decizii bazate exclusiv pe prelucrarea automata, inclusiv crearea de profiluri, care produce efecte juridice care te privesc sau te afecteaza în mod similar într-o masura semnificativa
Nu ai acest drept în cazul în care decizia:

(a) este necesara pentru încheierea sau executarea unui contract între tine și un operator de date;

(b) este autorizata prin dreptul Uniunii sau dreptul intern care se aplica operatorului și care prevede, de asemenea, masuri corespunzatoare pentru protejarea drepturilor, libertaților și intereselor legitime ale persoanei vizate; sau

(c) are la baza consimțamântul tau explicit.

TE RUGĂM SĂ REȚII URMĂTOARELE:
Perioada de timp: Vom încerca sa raspundem solicitarii în termen de 30 de zile. Cu toate acestea, termenul poate fi prelungit din motive specifice legate de dreptul legal specific sau complexitatea cererii tale.
Restricționarea accesului:în anumite situații, este posibil sa nu va putem oferi acces la toate sau la unele dintre datele tale personale datorita dispozițiilor legale. Daca refuzam cererea ta de acces, te vom informa despre motivul refuzului.
Imposibilitatea de a te indentifica
În unele cazuri, este posibil sa nu putem cauta datele tale personale din cauza identificatorilor pe care îi furnizezi în solicitarea ta. Un exemplu de date cu caracter personal pe care nu le putem consulta atunci când ne furnizezi numele și adresa de e-mail sunt datele colectate prin cookie-uri de browser.

În astfel de cazuri, în cazul în care nu te putem identifica ca persoana vizata, nu suntem în masura sa ne conformam solicitarii tale, cu excepția cazului în care furnizezi informații suplimentare care sa permita identificarea.

CUM ÎȚI EXERCIȚI DREPTURILE?
Pentru a-ți exercita drepturile legale, te rugam sa ne contactezi la adresa de e-mail [email protected]